ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Yolsuzluk ve rüşvet dünyada en sorunlu konulardan bir tanesidir. Yolsuzlukla mücadele konusunun çözümü için hem ulusal ve hemde uluslararası düzeyde büyük çaba ve özveri gösterilse de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu sorunu gündemine olan ISO - Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu, tüm büyüklükteki kuruluşların yolsuzlukla mücadele etmelerine yardımcı olmak için 2016 yılında ISO 37001 standardını yayınlamıştır. 

 

2016 yılında yayınlanan ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Standardının İngilizce karşılığı Rüşvetle Mücadele olsa da Türkçe de tam karşılığı Yolsuzluk olarak belirlenmiştir. 

 

Rüşvet' in kelime anlamı "Yaptırılmak istenen bir işte yasa/etik dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar" (Bkz TDK) olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yolsuzluk ise liyakatsiz çalışan kişiler, hediyeleşme, kayırma (personel, müşteri, tedarikçi vs) dahil bir çok konuyu içermektedir. 

 

ISO 37001, kuruluşların yolsuzluğu önleme, tespit etme ve ele almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yönetim Sistemi standardıdır. 

 

ISO 37001 standardını uygulayan kuruluşlarda şeffaflık, işini etkin yapma, doğruluk ve kaynakların tam verimli kullanılması sağlanır.

 

Kimler Uygulayabilir
* Çok uluslu veya şubeli kuruluşlar, 
* Kamu kuruluşları, 
* Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (siyasi parti, vakıf, dernek vb gibi)
* Ortaklığı olup yönetimde/icra da yer almayan kişilerin kuruluşları, 
* Hakla arz olmuş kuruluşlar, 
* Dış ticaret ve/veya gümrükleme hizmeti veren kuruluşlar 
gibi tüm ölçekteki kurum ve kuruluşlar için uygulanabilir yapıdadır.

 


Diğer Sistemlerle Entegrasyon
ISO 37001 aynı zamanda revize edilmiş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2018 yılında yayınlanmış ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve/veya ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin yapısıyla neredeyse tam entegrasyon sağlayacak içeriğe sahiptir.

Bu nedenle kurumunuzda uygulayacağınız diğer yönetim sistemlerini ISO 37001 ile entegre çalışır hale getirmeniz oldukça kolaydır. Bu sayede daha etkili ve efektif bir çalışma alt yapısı sağlayabilirsiniz.

 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sisteminin Kuruluşunuza Faydaları
* Kuruluş içerisinde olan veya oluşabilecek yolsuzlukları önleme, tespit etme ve ele almalarına yardımcı olur.
* Hediyeleşme, ağırlama, bağış, sponsorluk, burs konularında standardizasyon sağlar.
* İnsan Kaynaklarıyla ilgili işe alımdan - mobbinge kadar tüm süreci irdeler
* Liyakatsiz çalışanların tespit edilmesi sağlanır.
* Liyakatsiz çalışan istihdamını engeller.
* Kuruluşun maddi-manevi tüm kaynaklarını doğru kullanımını sağlamaya yardımcı olur.
* Tedarikçi seçimi, değerlendirmesi, öncelik verilmesi/verilmemesi gibi konuların doğru yönetimini sağlar.
* Ödemelerin yönetimi (doğru öncelik verilmesi, zamanında ödeme yapılması, en az çift onay vs).
* Yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer paydaşlara güvence sağlar.
* Yolsuzlukla mücadele için özel tasarlanmış ve süreci yönetmeye odaklı Risk Analizi,
* Yolsuzlukla mücadeleye uygun hedefleme ve strateji belirlenmesi.
* Yolsuzlukla savaşmaya yardım eder.
* Etik kurul oluşturma (olası yolsuzluk ve gayri etik fiiller/davranışlar için)
* Etik iş kültürünü teşvik eder.
* Kuruluşun tüm maddi-manevi varlıklarını etkin ve doğru korumada önemli rol alır.
* Marka değerinin artması için ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi sertifikanızı kullanabilirsiniz.
* Ve son olarak;
3.Taraf (Bağımsız) ve akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından denetim geçirmek ve sertifikalandırmayla, düzenli ve tarafsız kontrol mekanizması oluşur. 

 

ISO 37001:2016 Yolsuzcukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için Buraya Tıklayınız