ISO 22301:2019 Business Continuity Management System

Kuruluşların faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmesi ve sürekliliğini sağlaması gereken konuların belki de en önemlisi iş sürekliliğinin kuruluş içerisinde benimsenmesi, farkındalığının sağlanmasıdır. 

İş sürekliliği yönetim sistemi kuruluşunuzda, üretim ve hizmetlerin herhangi bir kesinti/aksama sonrasında, daha önceden tanımlanmış/planlanmış kabul edilebilir seviyelerde işin sürdürebilme yönetimidir. Bir başka yolla ifade etmek gerekirse, her ölçekteki kuruluşların işlerinin aksamasına neden olacak veya olan kesintilere/aksamalara karşılık vermesini sağlayacak faaliyetlerin tümüdür. 

Bu çerçevede, herhangi bir negatif durumda kuruluşunuzun üretim veya hizmetlerinizin aksamadan devam etmesini istiyorsanız ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı bu konuda etkin bir çözüm olacaktır. Aynı 160'ın üzerinde ülkede yüzlerce kuruluşun uyguladığı gibi.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için tüm gereksinimleri belirtir.

 

Kimler Uygulayabilir

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardını ölçeği ne olursa olsun, sürekli iyileşme, üretim ve/veya hizmetlerinde kesinti olmamasını isteyen, çalışma yöntemlerini geliştirmek, işi kişilerden bağımsız hale getirmek isteyen (kurumsallaşmak) isteyen, müşteri ve çalışan memnuniyetlerinin artmasını isteyen tüm kuruluşlar için uygundur.

 

Diğer Sistemlerle Entegrasyon

ISO 22301 standardı 2019 yılında gerçekleştirilen revizyonu sayesinde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve/veya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yapısıyla neredeyse tam entegrasyon sağlayacak içeriğe sahiptir.

Bu nedenle kurumunuzda uygulayacağınız diğer yönetim sistemlerini ISO 22301 ile entegre çalışır hale getirmeniz oldukça kolaydır. Bu sayede daha etkili ve efektif bir çalışma alt yapısı sağlayabilirsiniz.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kuruluşunuza Faydaları

* Kuruluşunuzun ilgili tüm taraflara (müşteri, müşterinin müşterisi, tedarikçi vs) her daim iş kesintisi olmadan veya en minimum düzeyde  olacak şekilde krizlerin atlatılmasının göstergesi olacaktır.
​* Kuruluşunuz için mevcut ve gelecek tehditleri belirler.
* Bu tehditleri doğru yönetme konusunda planlama yapmanızı sağlar.
* Olayların etkisini minimize eder.
* Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
* Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
* Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
* Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
* Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
* Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
* Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

 

Click here for ISO 22301:2019 Business Continuity Management System Certification