• Lajmet
  • ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System Lead Auditor Training

ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System Lead Auditor Training

ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (PIMS1)

Eğitimin Amacı:

ISO/IEC 27701:2019 ve ISO 19011 standartlarının şartlarına yönelik etkin/efektif denetimlerin yapılması ve/veya yönetilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve nitelikleri sunmaktır. Eğitim içeriğindeki workshoplarla katılımcının denetim sürecine sadece sözel olarak değil uygulamalar yaparakta hazırlanması sağlanmaktadır.

Eğitimin Süresi:
Günde 8 saat x 5 Gün = Toplam 40 saat 

Hedef Kitle:
* Her türlü kuruluşlarda 
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi'ni kurmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak isteyenler,
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi'nin yürütülmesinde görev alan kişiler,
* Belgelendirme kuruluşlarında görev alan veya almak isteyen denetçiler ve denetçi adayları,
* veya danışmanlık hizmeti verenler..


Eğitimin İçeriği:
* Kişisel verilerin yönetimi standardının terminolojisi,
* Kişisel verilerin yönetim sistemi standardı,
* Denetim kavramları, tipleri ve kaynak gerekliliği,
* Denetçinin nitelikleri, sorumlulukları ve görevleri,
* Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolleri (uygulamalı),
* Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama (örneklemeli),
* Denetim psikolojisi, zorlukları ve zamanı yönetme,
* Uygunsuzluk tespiti ve sınıflandırmaları,
* Takip faaliyetleri,
* Sınav.


ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA:
Bu veya benzeri baş denetçi eğitimleri sonunda belgelendirme kuruluşlarında görev almanız için ilgili akreditasyon standartları ve IAF kuralları gereği öncelikle aday/stajyer denetçi olacak görevlendirilmeniz gerekir. KingCert hiç kimseye eğitim sonunda başarılı olunması halinde dahi denetçilik garantisi vermemektedir. Baş Denetçi/Denetçi olarak görev almanız için eğitim sonunda belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederek, ilgili kuruluşların prosedürlerine göre ilerlemeniz gerekmektedir.