• Haberler & Gelişmeler
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemidir.

 

Ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi, gerekli muayeneler ve önlemlerle kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlayan bir sistemdir.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiğiyle ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Dünya’ da Çevre için yayınlanmış ilk yönetim sistemi standardıdır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı iş dünyasındaki gelişmelere ve çevre uygulamalarındaki değişikliklere bakılarak revize edildi. ISO 14001 standardı 2015 versiyonuyla artık kullanımda.

 

Kimler Uygulayabilir

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardını ölçeği ne olursa olsun, çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltmak isteyen, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi, gerekli muayeneler ve önlemlerle kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini isteyen ve bu süreçleri yönetmek için tüm dünyanın kabul gördüğü belirli bir yöntemle bunu yapmak isteyen tüm kuruluşlar için uygundur.

 

Bu nedenle ISO 14001 her kuruluş için uyarlanabilir ve uygulanabilir bir standart olmaktadır.

 

Diğer Sistemlerle Entegrasyon

ISO 14001 aynı zamanda revize edilmiş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2018 yılında yayınlanmış ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve/veya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yapısıyla neredeyse tam entegrasyon sağlayacak içeriğe sahiptir.

 

Bu nedenle kurumunuzda uygulayacağınız diğer yönetim sistemlerini ISO 14001 ile entegre çalışır hale getirmeniz oldukça kolaydır. Bu sayede daha etkili ve efektif bir çalışma alt yapısı sağlayabilirsiniz.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Kuruluşunuza Faydaları

Çevre için kuruluşunuzda daha iyi bir yönetim sistemi, faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi, saygınlığın artması ana başlıklarının altında şunları da söyleyebiliriz;

 

* Faaliyetlerinizin çevresel etkilerine uygun çevre politikası oluşturmak,

* Çevre boyutlarını tespit etmiş ve güncel tutmak için prosedürler uyguluyor olmak,

* Tüm yasal ve diğer şartlara uygunluğa dair taahhütte bulunmak,

* Ölçülebilir çevre hedeflerini ve amaçlarını belirlemek, bu hedef ve amaçlara ulaşmak için çalışma yapmak.

* Çevreye etki edebilecek her türlü acil durumlara hazır olmak ve müdahale etmek için sistem oluşturmak,

* Çevre hassasiyetinizin maksimum olduğunun göstergesi,

* Yeni müşterilere ve partnerlere ulaşım kolaylığı,

* Çevre etki ve risklerinizi daha iyi yönetebilme imkanı,

* Başta geleceğimize ve tüm insanlığa karşı sorumlu olduğumuz çevre için maksimum hassasiyet.

* Karşılaşılan uygunsuzlukları kayıt altına alıp, kurumsal hafıza oluşturmak, analiz etmek, hata kaynaklarını tespit edip tekrarlanmamasını sağlamak ve gidermek.

* Kuruluş içerisinde etkin iç denetim süreçlerini tanımlamak ve icra etmek.

* Kuruluşun her seviyesini gözden geçirmek ve iyileştirme için imkan sağlamak.

* Ve son olarak;
Marka Değerinin ve saygınlığınızın artması için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikanızı kullanabilirsiniz. 

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için Buraya Tıklayınız