• ISO9001.png İşletmenizde daha iyi bir yönetim sistemi, faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artması için ISO...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO14001.png İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemine...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO18001.png İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001 bu zorunluluğu yerine getirmenize...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO22000.png ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO10002.png Kalite politikası içerisine müşteri şikâyetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO13485.png Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı...
  Devamı için tıklayınız
 • CE.png Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin...
  Devamı için tıklayınız
 • Helal.png Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan...
  Devamı için tıklayınız
 • BAP.png İyi Su Ürünleri Uygulamaları (BAP) standartlarını ve su ürünleri tesisleri için çevre, sosyal sorumluluk, hayvan hakları gıda güvenliği ve izlenebilirlik konularını içeren gönüllü belgelendirme...
  Devamı için tıklayınız
 • GMP.png GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla...
  Devamı için tıklayınız
 • GCP.png Catering firmaları için oldukça kapsamlı gıda işleme ve hazırlama, pişirme prosedürleri, hijyen standartları ve kurallarını içeren bir kalite yapısıdır...
  Devamı için tıklayınız
 • GHP.png GHP (Good Hygiene Practices) başka bir deyişle İyi Hijyen Uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO27001.png Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO20000.png ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO3834-2.png Kaynak; endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO50001.png Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten...
  Devamı için tıklayınız
 • ISOTS16949.png Otomotiv sektörüne yönelik Kalite Yönetim Sistemidir. ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO18513.png ISO 18513:2003 konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir...
  Devamı için tıklayınız
 • EN15038.png EN 15038:2009 Çeviri Hizmetleri - Hizmet Gerekleri Standardı Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından 2006 yılında EN 15038:2006 olarak yayınlanmıştır...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO26000.png Daha önce SA 8000 Standardı olarak bilinen ve Kasım 2010‘da Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından ilk defa yayınlanan ISO 26000:2010 standardı, sosyal sorumluluk...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO29990.png ISO 29990:2010 ; dünya çapında kurumlar, mesleki kuruluşlar ve yaşam boyu öğrenme merkezlerini kapsayan öğrenim hizmeti sağlayıcıları için birleşik standart sunar...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO22301.png ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO28001.png Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmıştır ve birçok sektörde, tedarik zincirinin halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO20252.png ISO 20252:2012 pazar, kamuoyu, sosyal araştırma, kelime dağarcığı ve hizmet gereklilikleri, var olan ulusal standartları birleştiren ve yerini alan, ayrıca global pazar araştırmasında...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO15838.png EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet sunumu için genel şartlar standardı çağrı merkezlerinin belgelendirilmesi ve müşteri odaklı hizmet veren kuruluşların...
  Devamı için tıklayınız
 • ENISO15378.png ISO 15378 – İlaç İçin Birincil Ambalaj Malzemeleri standardı ilaç sektöründeki paydaşlar tarafından ilaç ürünleri için ambalaj amacıyla kullanılacak malzemelerin tedarikçileri için bir kalite...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO29001.png ISO/TS 29001 (2003’te yayınlanan), petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri ürünlerinin tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve hizmeti için gerekli kalite...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO31000.png Her kuruluşun bütün faaliyetleri bir risk içerir. Kuruluşlar riski tanımlayıp analiz ederek ve sonra da risk kriterleri çerçevesinde riski, risk işleme yoluyla azaltmak gerekip gerekmediğini...
  Devamı için tıklayınız
 • ISO30000.png Ulusal ve uluslararası standartlara göre Çevreci ve Emniyetli Gemi Sökümünü taahhüt etmek için geliştirilecek ve uygulanacak politika, prosedür ve hedefler için gemi geri dönüşümü...
  Devamı için tıklayınız
 • AS9100.png 1997’de Amerikan Havacılık Kalite Grubu (AAQG), Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve havacılık sektörünün lider şirketleri tarafından, havacılığın tüm alanlarında üstün teknoloji...
  Devamı için tıklayınız
 • ISOIEC27799.png Bu Uluslararası Standard sağlık kuruluşları ve diğer kişisel sağlık bilgilerini korumakla görevli kişiler ve/veya kurumların ISO/IEC 27002 uygulayarak bu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü
  Devamı için tıklayınız
 • ISO14064-1.png ISO 14064-1, sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir.
  Devamı için tıklayınız